hydral logo
scroll down

SYNERGIA – SPÓŁKI ZALEŻNE

Grupa spółek działająca w przemyśle ciężkim, metalurgicznym i budownictwa od 2010 roku. Z uwagi na szerokie pole działalności, spółki Grupy Kapitałowej HYDRAL uzupełniają się i współpracują dla osiągnięcia najlepszych wyników realizowanych przedsięwzięć. Kompleksowo, w jednym miejscu.


Poznaj wszystkie obszary działalności niżej